Statystyki

 • Wszystkich wizyt: 267593
 • Dzisiaj wizyt: 13
 • Wszystkich komentarzy: 3385

ŻYCZENIA

Wszystkim naszym czytelnikom i Przyjaciołom Słowa Bożego na każdym miejscu, gdzie przebywają - życzymy obfitości łaski Bożej i przewodnictwa Bożego Ducha w zdobywaniu wiedzy i pomnażaniu mądrości, która prowadzi do Stwórcy, równocześnie prowadzi do zbawienia w Jezusie Chrystusie!

Kalendarz

Właściciele bloga KBM


ZANIM DASZ KOMENTARZ PRZECZYTAJ UWAŻNIE!!!- NIE BIERZEMY UDZIAŁU W ŻADNYCH KONKURSACH,- NIE ZAŚMIECAJ BLOGA SPAMEM, BO I TAK ZOSTANIE ON USUNIĘTY,- JEŚLI NIE KOMENTUJESZ POSTA, A CHCESZ ZOSTAWIĆ ADRES SWOJEGO BLOGA, ZOSTAW GO W KSIĘDZE GOŚCI,- POD POSTEM ZOSTAW KOMENTARZ DOTYCZĄCY TYLKO JEGO TREŚCI, Witajcie ! Blog adresowany jest do wszystkich, bez względu na wyznanie czy przynależność kościelną.Zapraszamy wszystkich do czytania naszego bloga i dodawania do niego komentarzy (pod tekstem) dotyczących publikowanych artykułów i treści.Podzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, dodajcie swoją opinię.Blog ma również pomóc wszystkim, którzy szukają właściwej drogi do poznania Boga i do poznania prawdy.Informacja o naszym Kościele znajduje się w zakładce KCHDS - KIM JESTEŚMY. UWAGA !!!Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub chcielibyście uzyskać informację na nurtujące cię tematy i zagadnienia - napisz do nas na poniższy adres e-mail: chrzescijanieds@gmail.com Postaramy się wyjaśnić każdy problem, odpowiedzieć na każde pytanie.Wasze listy nie pozostaną bez odpowiedzi. NOWY E-MAIL: chrzescijanieds@gmail.com
Drodzy Nasi CzytelnicyDziękując za Wasze komentarze lub emaile, pragniemy jednocześnie Was przeprosić jeżeli nie zawsze od razu na nie Wam odpiszemy.Z różnych przyczyn niejednokrotnie nie możemy odpisać od razu.Prosimy o zrozumienie i cierpliwość.Wasze komentarze lub emaile na pewno nie pozostaną bez odpowiedzi.Pozdrawiamy – KBM

Zapraszamy

Zapraszamy na naszą stronę, na której zamieszczamy artykuły i inne materiały o treści biblijnej.Pozdrawiamy w Chrystusie. KBM http://chrzescijanie-dnia-sobotniego.cba.pl

CO BIBLIA MÓWI O RODZINIE?

CO

BIBLIA

MÓWI

O

RODZINIE?

Dzisiejsze życie rodzinne jest zagrożone przez rozwody, kryzys ról w rodzinie, stałe uchylanie się rodziców od pełnienia obowiązków, brak autorytetu, myślenie tylko o rzeczach materialnych, nie spędzanie czasu razem, trudności finansowe i wiele innych problemów.

Biblia naucza, że rodzina jest pochodzenia Boskiego i Boski jest jej cel. Biblia również jest właściwym przewodnikiem dla stosunków wewnątrzrodzinnych. Przekazywanie biblijnej nauki i stosowanie podawanych tam zasad stwarza nadzieję na uratowanie życia rodzinnego.

I. Rodzina pochodzi od Boga.

1. Bóg stworzył istoty ludzkie na Swój obraz.

„Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na Nasz obraz podobnego do Nas… I stworzył Bóg człowieka na obraz Swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” (1 Mjż 1,26-27).

2. Bóg stworzył ludzi wraz z potrzebą i pragnieniem przebywania w społeczności.

„Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego.” (1 Mjż 2,18).

3. Bóg ustanowił pierwszą rodzinę.

„A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.” (1 Mjż 1,22).

II. Boże cele dla rodziny.

Bóg stworzył rodzinę i wyznaczył dla niej Swoje cele. Naśladując te cele posiadamy w Małżeństwie i rodzinnym życiu najlepsze możliwości wypełnienia naszych potrzeb i zadań.

1. Społeczność to dla małżeństwa i rodziny podstawowy cel wyznaczony przez Boga. Życie seksualne jest nakazanym przez Boga środkiem do przezwyciężania samotności ludzkiej.

„Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem.” (1 Mjż 2,24).

„Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę swoją i złączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.” (Mr 10,6-9).

2. Prokreacja to inny wzniosły cel Boży dla rodziny.

„I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię…” (1 Mjż 1,18).

„Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona.” (Ps 127,3).

3. Troska o rodzinę jest następnym celem Boga.

„A jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.” (1 Tym 5,8)).

„I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł: czcij ojca i matkę swoją. Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie, wy zaś mówicie: jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce, Korban, co znaczy: To co się tobie ode mnie należy jako pomoc, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie.” (Mr 7,9-13).

III. Biblia jest Bożym przewodnikiem dla właściwych stosunków w rodzinie.

Cele Boże dla rodziny mogą być atakowane ale nie mogą być zmienione. Biblia mówi nam, że Bóg daje normy ale i moc do ich przestrzegania, daje cele ale i siłę aby je spełnić.

1. Stosunki mąż – żona.

a. Biblia wzywa by małżeńskie stosunki charakteryzowały się wzajemną i dobrowolną uległością we wzajemnym szacunku i ufności.

„Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej”. (Ef 5,21).

b. Biblia wzywa by wzajemnie wypełnić jedność małżeństwa poprzez życie seksualne.

„Mąż niechaj oddaje żonie co jej się należy, podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu…” (1 Kor 7,3-5)

c. Biblia wzywa do wzajemnej wierności.

„Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg” (Hbr 13,4).

2. Stosunek żony do męża.

a. żona męża miłuje.

„Że starsze kobiety… niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci… aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono” (Tyt 2,3-5).

b. Żona uznaje przywództwo męża.

„Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim” (Ef 5,22-24).

„Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste bogobojne życie” (1 Piotra 3,1-2).

Powyższy tekst odnosi się do kobiet, których mężowie są nieposłuszni Panu. Sugeruje on, że dzięki dobremu przykładowi mogą być użyte przez Ducha Świętego by doprowadzić swych mężów do Chrystusa. Tekst ten jednak nie sugeruje posłuszeństwa mężowi w jego grzesznych działaniach. Żona nie może unieważnić swych zasad.

c. Żona okazuje mężowi szacunek.

„… a żona niechaj poważa męża swego” (Ef 5,33).

3. Stosunek męża do żony.

a. Mąż miłuje żonę.

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał zań samego siebie. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego…” (Ef 5,25.28.33).

b. Mąż jest żonie oddany.

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem”. (Ef 5,31)

c. Mąż jest troskliwy.

„Podobnie, wy mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody” (1 Piotra 3,7).

4. Stosunek rodziców do dzieci.

a. Rodzice są odpowiedzialni za nauczanie swoich dzieci.

„Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając” (5 Mjż 6,6-7).

b. Rodzice wychowują swoje dzieci.

„Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” (Przyp. 22,6).

c. Dzieci potrzebują karności okazywanej w miłości.

„A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.” (Ef 6,4).

d. Dzieci potrzebują dobrego przykładu.

„Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje”. (2 Tym 1,5).

5. Stosunek dzieci do rodziców.

a. Dzieci mają czcić swoich rodziców.

„Czcij ojca twego i matkę twoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój, da tobie” (2 Mjż 20,12).

b. Dzieci winny być posłuszne swoim rodzicom.

„Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna” (Ef 6,1).

„Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie”. (Kol 3,20).

c. Dzieci winny się uczyć od swoich rodziców.

„Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki” (Przyp. 1,8).

d. Dzieci winny się troszczyć o swoich potrzebujących rodziców.

„Jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu” (1 Tym 5,4).

Wniosek:

Biblia posiada Boży plan zrealizowania tych norm, które dają wysoką jakość i Zdrowie życiu rodzinnemu. Wszyscy mogą odnieść z tego korzyść, ale szczególnie chrześcijanie muszą brać poważnie Słowo Boże, które mówi o zasadach życia i stosunkach wzajemnych w rodzinie.

Opr. i tł. IR

Duch Czasów 5/87

9c komentarze/y do CO BIBLIA MÓWI O RODZINIE?

 • ~Kuku

  Dlaczego księża nie stosują się do tych zaleceń? Czy księża nie są Chrześcijanami?

 • ~Troosky

  Musze przyznac ze bardzo ciekawy i wartosciowy post. To cudowne, ze Bog mowi wlasciwie o kazdej dziedzinie naszego zycia w swoim Slowie, ktore zostalo spisane tak dawno temu. Mysle, ze ta notka moze byc dobra wskazowka dla wszystkich rodzin a szczegolnie dla mlodych ludzi,ktorzy pragna zawrzec zwiazek malzenski.Pozdrawiamhttp://troosky.blox.pl

 • isa11@onet.eu

  prawdą jest,że żaden poradnik dla rodzin i żaden człowiek nie potrafi dawać takich rad ,jakie znajdujemy w słowie bożym.dlatego właśnie z biblii powinniśmy wyciągać wnioski i kierować się zasadami tam wyłuszczonymi.pozdrawiam:)

  • ~KBM

   Witaj Iso. W 100% się z tobą zgadzamy. Jednocześnie nie można nie zauważyć jak bardzo aktualna jest do dnia dzisiejszego Biblia i jak bardzo praktyczna zawarta w Niej mądrość.Pozdrawiamy

   • isa11@onet.eu

    ta mądrość jest od boga,a nikt nie zna nas tak bardzo jak nasz stwórca i tylko on wie czego tak naprawdę potrzebujemy.pozdrawiam

    • ~KBM

     Witaj Iso. Dokładnie tak jak piszesz. Bóg znał nas już przed założeniem świata. Dlatego Jego Słowo jest tak aktualne dzisiaj. Pozdrawiamy

 • ~Renia

  Witam serdecznie :) Bardzo dobry temat i ciekawe, ale wróciłam uwagę że tam pisało < <....mąz jest głowy zonę......>>ale nie każdy mąz jest głowy… dlatego że mąz nic nie chce ani jest głowy zonę ani domu ani rodzine…. to wszystko zona moze robi…..Pozdrawiam

  • ~KBM

   Witaj Reniu. Ap.Paweł przedstawił typowy model rodziny chrześcijańskiej. Tak właśnie powinna wyglądać rodzina chrześcijańska. Świat wypczył wszystkie Boże normy. Niestety co jest bardzo przykre widać to już w relacjach rodzinnych. Jest wiele przypadków gdzie mąż nie spełnia swoich obowiązków i powinności i wszystkie obowiązki spoczywają na żonie. Poddaństwo żony względem męża zostało już ustalone przez Boga przy stworzeniu człowieka. Bóg ustalił porządek w którym każdy ma swoją wyznaczoną rolę. I tak jak napisał ap.Paweł – „chciałbym abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna jest zaś głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.” (1Kor.11,3), taki porządek dotyczy chrześcijan i chrześcijańskiej rodziny.Pozdrawiamy

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>